Bezpieczeństwo

W XXI wieku, w dobie wszechobecnej globalizacji, tradycyjny, a zarazem historyczny podział świata uległ zmianie. Z chwilą pojawienia się i upowszechnienia pojęcia społeczeństwa informacyjnego, prym zaczął wieść podział cyfrowy czyli na tych, którzy mają bądź nie mają dostępu do nowoczesnych technologii. Codzienne życie, funkcjonowanie biznesu, prawa podstawowe, interakcje społeczne i gospodarka uzależnione są od sprawnie funkcjonujących technologii. Wiele modeli biznesowych opiera się na nieprzerwanej dostępności Internetu i na sprawnym funkcjonowaniu systemów informatycznych. Przerwanie ich lub bark dostępu do sieci mogłoby spowodować miliardy start, a nawet wpływać na nie zakłócone życie człowieka.

Bez wątpienia nowoczesne technologie umożliwiają błyskawiczne przekazywanie informacji, które przyspieszają wymianę handlową, usprawniają procesy gospodarcze, pozwalają na eksplorowanie nieznanych dotąd obszarów czy skuteczne wyeliminowanie wielu nieuleczalnych chorób. W przyspieszonym procesie dojrzewania technologicznego cywilizacji, powinno towarzyszyć jednak myślenie o konsekwencjach szybkiego postępu i dbałość o poczucie bezpieczeństwa zarówno jednostki jak i całego społeczeństwa. Coraz częściej bowiem maszyny i technologie zaczynają zastępować człowieka, a ludzie są świadkami szeregu zmian na gigantyczną skalę, z którą wcześniej nie mieli do czynienia.

Postęp technologiczny przyspiesza proces globalizacji, zaś proces globalizacji wymusza rozwój technologii. Nowoczesne technologie są elementem złożonych systemów, które rozwijają gospodarkę w takich sektorach jak finanse, administracja, opieka zdrowotna, energetyka, transport czy edukacja. W wszechobecnej sieci coraz częściej dochodzi do naruszania ekonomicznych praw obywateli i przejmowania ich wrażliwych danych. Rozwój technologiczny spowodował, że cyberbezpieczeństwo zyskało charakter wielowymiarowy, a do najważniejszych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w cyberprzestrzeni zaliczamy cyberprzestępczość, cyberinwigilację, cyberterroryzm i cyberwojny.

Rozwój i dostępność technologii sprawiły, że cyberbezpieczeństwo stało się jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania zarówno jednostek jak i całych społeczności. Priorytety szybkiego rozwoju muszą być jednak oparte na analizie zagrożeń, które niesie za sobą wspomaganie życia obywateli wszechobecnymi technologiami. Bezpieczeństwo było i będzie podstawą bezpośredniej aktywności obywateli, a jego brak prowadzić może do niepotrzebnych napięć i chaosu. Dalszy rozwój technologii jest możliwy bowiem tylko wtedy gdy korzystanie z nowoczesnych technologii czy Internetu będzie bezpieczne i zagwarantuje zachowanie poufności i prywatności zarówno dla państwa, instytucji międzynarodowych, osób prywatnych, globalnych korporacji jak i małych firm.

Polski Instytut Cyberbezpieczeństwa jest podmiotem doradczym, który w sposób naukowo-analityczno-szkoleniowy zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa nowoczesnych technologii. Realizując projekty na rzecz poprawy cyberbezpieczeństwa współpracujmy z ośrodkami analitycznymi z całego świata. Organizujemy, wspieramy oraz obejmujemy patronatami przedsięwzięcia naukowe, konferencje, sympozja i seminaria, wydawnictwa oraz kampanie społeczne. Certyfikujemy i przeprowadzamy audyty cyberbezpieczeństwa, a do współpracy zapraszamy podmioty zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego.

 "Zorganizowaliśmy wszystko tak, że prawie nikt nie rozumie nauki i technologii. To przepis na katastrofę. Może to nam uchodzić na sucho przez jakiś czas, ale prędzej czy później ta łatwopalna mieszanka ignorancji i potęgi wybuchnie nam prosto w twarz."

CARL SAGAN